Schedevi · 0494-200 38

 • Schedevi

Kort om oss

Schedevi har varit en del av det svenska välfärdssystemet sedan 1942. Vi erbjuder flera verksamheter i södra Sverige och får därigenom en stor bredd i inriktningen såsom:

 • Omfattande funktionshinder
 • Neuropsykiatriska funktionshinder
 • Psykiska funktionshinder samt utökat omvårdnadsbehov
 • Utslussningsenhet för unga vuxna
 • Särskilda vårdbehov

Sammanlagt har vi ca 80 platser vid våra enheter och är totalt ca 150 medarbetare.

Vi har tillstånd i enlighet med:

 • Individer med ett utökat behov av tillsyn och särskilda vårdbehov – SoL 7.1.1
 • Individer med neuropsykiatriska funktionshinder – LSS 9.9p
 • Individer med psykiska funktionshinder samt utökat omvårdnadsbehov – SoL 7.1.2
 • Utslussningsenhet för unga vuxna med psykossjukdom och beteendestörning – SoL 7.1.1
 • Individer med omfattande funktionshinder till följd av allvarlig psykiatrisk sjukdom – SoL 7.1.1 samt 7.1.3
Furubackens korttidsboende

Furubackens korttidsboende

Nossebro Västergötland.
7 kap. 1 § punkt 3 Socialtjänstlagen
Furubackens Omvårdnadspsykiatriska boende

Furubackens Omvårdnadspsykiatriska boende

Nossebro · Västergötland.
7 kap. 1 § punkt 2 Socialtjänstlagen
Sturegatan

Sturegatan

Nossebro Västergötland.
9 § 9 p LSS samt 9 § 10 p. Socialtjänstlagen
Graniten

Graniten

Nossebro Västergötland.
9 § 9 p LSS samt 9 § 10 p. Socialtjänstlagen
Schedevi HVB

Schedevi HVB

Rimforsa Östergötland.
7 kap. 1 §, 1 p. Socialtjänstlagen
Välkommen att kontakta oss

Välkommen att kontakta oss

Klicka för kontaktuppgifter

Vi är kända för att kunna ge vård och omsorg till individer med en komplex problembild