Skip to main content

Furubacken, Nossebro, Västergötland

Hem för viss annan heldygnsvård i form av korttidsboende.
Tillstånd: 7 kap. 1 § punkt 3 Socialtjänstlagen

Målgrupp

Individen är vanligen en vuxen person med psykiskt funktionshinder. Inte sällan föreligger även en somatisk samsjuklighet. Personen kommer ofta direkt från vistelse på en psykiatrisk vårdavdelning och väntar på plats i permanent boende. I avlastande syfte kan vi även ta emot individer med eget boende eller som har en dysfunktionell hemsituation. Fysisk funktionsnedsättning är inget hinder för att komma till oss då lokalerna är anpassade.

Metoder

När individen kommer till oss upprättas snarast en genomförandeplan utifrån placeringsuppdraget för att säkerställa att individens behov möts. Med respekt för självbestämmande, delaktighet och integritet motiveras individen till att ta aktiv roll vid upprättandet av mål och insatser samt vid uppföljningar. När individen flyttar in på boendet får denne en kontaktperson som ansvarar för att ge stöd vid kontakter med t ex andra vårdgivare, anhöriga och vid planering av inköp, boende och resor.

Boendet erbjuder aktiviteter såväl enskilt som i grupp. Dessa bygger på självbestämmande och respekt för individens önskemål och behov. Genom varierade övningar tränas kognitiva funktioner såsom minnesförmåga, problemlösning och planering. Denna verksamhet bidrar också till social färdighetsträning, dels genom samverkan med andra på boendet, dels genom att upprätthålla kontakter i samhället. Aktiviteterna sker huvudsakligen i närmiljön vilket ger trygghet för individen.

Vi hjälper personen att strukturera sin vardag genom att upprätta ett individuellt vecko- eller dagschema. Detta skapar rutin och trygghet vilket är centralt för de flesta personer med psykisk funktionsnedsättning. I de fall ytterligare åtgärder krävs för att skapa trygghet hos individen, ansvarar arbetsterapeuten för t ex anpassning av miljö, strategier för aktiviteter eller förskrivning av hjälpmedel.

Vi verkar aktivt för att bryta individens isolering genom social samvaro med gemensamma måltider, enskilda samtal och sysselsättning på boendet såsom trädgårdsskötsel eller matlagning. Genom ett bemötande där varje individ visas respekt, lyhördhet och intresse utifrån sin unika person, skapas förutsättningar att hjälpa individen till högsta möjliga grad av självständighet. Det ger dessutom en upplevelse av meningsfullhet och värdighet.

Resurser

Boendet ligger i ett lugnt område i en fin parkliknande trädgård strax utanför Nossebro i samma fastighet som det Omvårdnadspsykiatriska boendet. Lokalerna är anpassade och i ett plan. Samtliga rum har stor toalett med dusch. Vissa rum har dessutom en trinettdel. Gemensamhetsrum består av matsal, tv-rum och ett serveringskök med matplats. Dessutom finns ett aktivitetsrum där möjlighet till bordtennisspel, biljard, estetisk verksamhet med mera erbjuds.

Personal – bemanning

Dagtid arbetar minst två personal per sex individer samt vid behov ytterligare personal kopplat till specifika individer. Vid behov kan bemanningen ökas. Nattetid finns två vakna nattpersonal som ansvarar för 14 individer. Förutom skötare finns kökspersonal, arbetsterapeut och behandlingsansvarig sjuksköterska på boendet måndag till fredag. Konsultläkare, med specialistkompetens inom psykiatri, finns på plats en gång per månad och är övrig tid tillgänglig för konsultation på telefon. Personalgruppen har regelbunden processhandledning.