Skip to main content

Graniten och Sturegatan, Nossebro, Västergötland

Bostad med särskild service för vuxna med dagverksamhet.
Tillstånd: 9 § 9 p LSS.

Målgrupp

LSS personkrets 1 för vuxna med någon/några av diagnoserna intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd. Vanligt är även att det finns ytterligare en eller flera funktionsnedsättningar. Individerna kan även ha omfattande stöd- och omvårdnadsbehov.

Metoder

Tydliga scheman, individuella rutiner och strukturer för att skapa trygghet, förutsägbarhet, meningsfullhet och en känsla av sammanhang (KASAM) i vardagen, utifrån varje individs unika behov. Personalen jobbar lågaffektivt, en av orsakerna till att vi ofta kan ta emot och lyckats med personer som inte kunnat vara på andra boende. Utbildning i lågaffektivt bemötande sker kontinuerligt av företagets instruktör i lågaffektivt beteende (Durewallmetoden).

Ett salutogent arbetssätt är för oss en självklarhet för att stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening. Att bibehålla resurser och utveckla nya för att uppnå ett självständigare liv. Metodhandledning och utbildning sker kontinuerligt i samarbete med Autism- och Aspergerförbundet gällande tydliggörande pedagogik, individuella handlingsplaner och det dagliga bemötandet.

Arbetsterapeut samt aktivitetsstödjare hanterar den dagliga sysselsättningen och aktiveringen utanför enheten. Aktiviteten anpassas utifrån individens förutsättningar och utformas i samarbete med individ, kontaktmän och Arbetsterapeut. Aktiviteter i grupp kan t ex vara musikgrupp, café, bingo, bowling, bad, bastu eller gemensamma utflykter. Även individuella önskemål tillgodoses där t ex personal och en enskild individ gör utflykter, badar i vår pool, bastar, bowlar mm.

Resurser

Både Sturegatan och Graniten är enplans byggnader som är handikappanpassade. Utanför finns en mycket stor gräsmatta där det odlas diverse grönsaker på sommaren och planteras växter. Närhet till härliga strövområden och nära till affärer i det lugna Nossebro. Gruppbostäderna har välutrustade lägenheter enligt Boverkets normer, mellan 45–50 kvm. Det finns en hall, ett klädförråd, ett komplett kök kombinerat med vardagsrum och avskilt sovrum.  Därutöver finns gemensamt kök och allrum där man kan samlas för att se på tv eller göra andra aktiviteter tillsammans t.ex så spelas det mycket sällskaps spel, Nitendo Wi, sys och pysslas mm.

Det är ca 500 meter mellan Graniten och Sturegatans gruppboende.

Ca 5 km från Graniten och Sturegatan har vi aktivitetslokaler där har vi taktil massage, konstateljé, secondhand shop, hönor, fiskar, pool, vedeldad tunna, bastu, inne och ute gym mm.

Vi har egna bilar och bussar att tillgå vid utflykter.

Personal – bemanning per enhet

Bemanningen anpassas med individen i fokus och individlösningar är vanliga.  Mitt på dagen arbetar tre-fyra personer med sex boende, det finns även lösningar där det jobbar en till en vid särskilda behov. Nattetid finns en vaken personal med tillgång till en sovande jour. Båda enheterna är förstärkta med en samordnare som arbetar dagtid för att öka kvaliteten på och styrningen av det dagliga arbetet.

Verksamhetschef finns tillgänglig för båda enheterna.

Alla boende har tillgång till behandlingsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut samt konsultläkare i psykiatri.

I övrigt har personalen utbildningar som undersköterska, skötare, fritidsledare och aktivitetsstödjare.

Uppföljning/resultat

Vid inflyttning upprättar arbetsterapeuten en funktionsnivåbedömning, denna revideras årsvis. En individuell genomförandeplan upprättas skyndsamt utifrån uppdragsbeskrivning, funktionsnivåbedömning och individens önskemål. Planen upprättas av kontaktperson i samråd med verksamhetschef, sjuksköterska, arbetsterapeut och individen själv och eventuell god man/förvaltare eller annan person som är viktig för individen.

Genomförandeplanen revideras var 6:e månad, för att individens mål skall kunna uppfyllas. Uppföljningen leder till att förändringar uppmärksammas mer systematiskt och även små förändringar kan fångas upp och byggas vidare på.