Våra boenden

Den läkande processen

Vi har ett åttiotal individuellt anpassade bostäder.  Den kompetens och erfarenhet som våra medarbetare har, ger en stor trygghet. Utöver direktupphandlingsavtal upprättar  vi också ramavtal med kommuner och landsting.

Schedevi, Rimforsa, Östergötland
Tillstånd: 7 kap. 1§, p. 1 Socialtjänstlagen

Furubacken Nossebro, Västergötland
Tillstånd: 7 kap. 1§ p. 2 Socialtjänstlagen

Rågvägen, Nossebro, Västergötland
Tillstånd: 7 kap. 1§ p. 2 Socialtjänstlagen

Furubacken Nossebro, Västergötland
Tillstånd: 7 kap. 1§ p. 3 Socialtjänstlagen

Graniten och Sturegatan, Nossebro, Västergötland
Tillstånd: 9§ p. 9 LSS samt 9§ p. 10