kontakt

Schedevi Västergötland

Föreståndare SoL: Niclas Svensson                      010-707 50 52
Föreståndare LSS: Jennie Andersson                    010-707 50 53
Sjuksköterska: Annika Källgren                            010-707 50 58
Sektionsledare: Emil Fredholm                             010-707 50 72
Sektionsledare: Jonas Holmström                         010-707 50 78
Arbetsterapeut:                                                      010-707 50 54
Brand och Säkerhet: Robert Strand                       010-707 50 73

Regionchef: Eva Jansson-Wendefors                    010-707 50 50

Boendeenheter:
Furubacken korttidsboende:             010-707 50 66
Furubacken omvårdnadspsykiatri:   010-707 50 68
Furubacken Rågvägen:                     010-707 50 76
Sturegatan gruppbostad:                   010-707 50 70
Graniten gruppbostad:                      010-707 50 74

Tjänstgörande nattpersonal:              010-707 50 68

Schedevi Östergötland

Föreståndare: Maria Bäcklund                           010-707 50 14
Sjuksköterska: Gunilla Urman                           010-707 50 19
Sektionsledare: Maylon Nylén                           010-707 50 17
Sektionsledare: Christian Sylvan                        010-707 50 18
Brand och säkerhet: Fredrik Bengtsson              010-707 50 16

Regionchef: Johan Lindblom                              010-707 50 13

Boendeenheter:
Slussen:                    010-707 50 20
Cypressen:               010-707 50 22
Eken:                        010-707 50 24
Linden:                     010-707 50 28
Tallen:                       010-707 50 30
Sjövillan:                  010-707 50 32

Dagsverket:                               010-707 50 34
Tjänstgörande nattpersonal:      010-707 50 36Verkställande direktör: Lisa Fält                          010-707 50 01
Administrativ chef: Annica Israelsson                 010-707 50 12
Löneadministratör: Kristina Pettersson                010-707 50 11
Ekonomiassistent: Helena Forssell                       010-707 50 51

Dataskyddsombud: Peter Ribba                            010-707 50 38

E-post: fornamn.efternamn@schedevi.se