Våra vårdformer

Den läkande processen

Den läkande processen vid Schedevi kännetecknas av en individanpassad flexibilitet och kontinuitet. Den grundas på tillvaratagande av miljöterapeutiska principer, pedagogik och struktur, samt professionell medicinsk kunskap. Allt för att hjälpa den boende att hantera sin vardag, att aktiveras och bli motiverad att förändra och förbättra förmågan till social kommunikation.

I många fall är rehabiliteringsprocessen flerårig och leder efter utslussning ofta till eget boende med kommunal boendestödjare och god man, i andra fall till kommunalt gruppboende eller att fortsätta ha sin vistelse på Schedevi.

På Schedevi får de boende förmånen att vistas i en yttre lugn miljö. I sig läkande för en plågad själ.