Viktig Information gällande Covid-19!

Vi arbetar fortfarande aktivt med att förhindra att våra boenden nås av Coronaviruset. Vi följer utvcklingen noga och förhåller oss till de rekommendatioer som ges av folkhälsomyndigheten samt sjukvårdsregionerna.

I samhället ökar spridningen av viruset och det är en oroande utvecklingkurva.

Vi som vårdigvare måste återigen återgå till hårdare restriktioner för att förhindra smittspridning.

Schedevi kommer nu att vara mycket mera restriktiva med besök. Alla besök måste som tidigare föranmälas till respetive föreståndare.

Föreståndaren gör bedömning huruvida besök kan genomföras eller ej. Kontaktuppgifter finns under fliken kontakt

Beslutet gäller från den 21 oktober och tillsvidare.


schedevi1

Vi erbjuder stöd och vård för vuxna personer
med psykiskt funktionshinder

Vägledande för oss är ansvar, empati och respekt