Skip to main content

Vi erbjuder stöd och vård för vuxna personer med psykiskt funktionshinder

Schedevi har en vision att vara en kvalitativ och marknadsledande vårdgivare i Sverige för psykiskt och fysiskt funktionsnedsatta med ett komplext samt varaktigt behov av stöd, tillsyn och omvårdnad