Viktig Information gällande Covid-19!

Vi arbetar fortfarande aktivt med att förhindra att våra boenden nås av Coronaviruset. Vi följer utvcklingen noga och förhåller oss till de rekommendatioer som ges av folkhälsomyndigheten samt smittskyddsenheterna.

Vi som vårdigvare måste förhålla oss till restriktioner för att förhindra smittspridning.

Icke nödvändiga besök till verksamheten bör undvikas. Alla klientbesök skall föranmälas till respetive föreståndare.

Beslutet gäller tillsvidare.


schedevi1

Vi erbjuder stöd och vård för vuxna personer
med psykiskt funktionshinder

Vägledande för oss är ansvar, empati och respekt