Viktig Information gällande Covid-19!

Vi arbetar fortfarande aktivt med att förhindra att våra boenden nås av Coronaviruset. Vi följer utvcklingen noga och förhåller oss till de rekommendatioer som ges av folkhälsomyndigheten samt sjukvårdsregionerna.
Av den anledningen har vi idag den 24 juni tagit beslut att alla våra boenden fortsatt har besöksförbud. Beslutet gäller tillvidare.
Vi ber er vänligen men bestämt att respektera detta.
Angelägna besök som måste genomföras organiseras efter kontakt med respektive föreståndare.

schedevi1

Vi erbjuder stöd och vård för vuxna personer
med psykiskt funktionshinder

Vägledande för oss är ansvar, empati och respekt