Viktig Information gällande Covid-19!

Vi arbetar fortfarande aktivt med att förhindra att våra boenden nås av Coronaviruset. Vi följer utvcklingen noga och förhåller oss till de rekommendatioer som ges av folkhälsomyndigheten samt sjukvårdsregionerna.
Från den 1 oktober upphör det generella besöksförbudet, och ansvaret för hur besöken skall genomföras läggs över på verksamheterna att ordna.

Schedevi kommer även fortsättningsvis att vara mycket restriktiva med besök. Alla besök måste föranmälas till respetive föreståndare.

Föreståndaren gör bedömning huruvida besök kan genomföras eller ej. Kontaktuppgifter finns under fliken kontakt

Beslutet gäller från den 1 oktober och tillsvidare.
Vi ber er vänligen men bestämt att respektera detta.

schedevi1

Vi erbjuder stöd och vård för vuxna personer
med psykiskt funktionshinder

Vägledande för oss är ansvar, empati och respekt