Viktig Information gällande Covid-19!

Vi arbetar fortfarande aktivt med att förhindra att våra boenden nås av Coronaviruset. Vi följer utvcklingen noga och förhåller oss till de rekommendatioer som ges av folkhälsomyndigheten samt sjukvårdsregionerna.

I samhället ökar spridningen fortfarande och sjukhuset jobbar under hårt tryck.

Vi som vårdigvare måste förhålla oss till hårdare restriktioner för att förhindra smittspridning.

Schedevi har därför ett generellt besöksstopp. Alla besök måste föranmälas till respetive föreståndare.

Föreståndaren gör bedömning huruvida besök kan genomföras smittsäkert eller ej. Kontaktuppgifter finns under fliken kontakt

Beslutet gäller fram till 24 januari 2021.


schedevi1

Vi erbjuder stöd och vård för vuxna personer
med psykiskt funktionshinder

Vägledande för oss är ansvar, empati och respekt