Skip to main content

Schedevi Psykiatri AB - Integritetspolicy

Information till Schedevis kunder om Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen började att gälla den 25 maj 2018 och ersatte då personuppgiftslagen (PuL). Syftet är att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter.

Schedevis grund för att hantera kunders personuppgifter

För att fullgöra sina avtal gentemot kunder och leverantörer måste Schedevi behandla nödvändiga personuppgifter i kundregister och faktureringssystem. Personuppgifterna används för att skapa och skicka fakturor till kunder samt för att ta emot betalningar av fakturor. Vi värnar alltid att skydda dina personuppgifter på bästa sätt enligt gällande lag.

Vilka personuppgifter hanterar Schedevi

Exempelvis namn, adress, postnummer, postort, mailadress, telefonnummer, i vissa fall även till godeman/förvaltare eller anhörig. Vi sparar det mesta elektroniskt, men vissa personuppgifter sparas även i pappersform och det kan vara avtal, fakturor, kvitton för utlägg, kontoutdrag från bank etc.

Hur länge sparas informationen

Personuppgifterna sparas så länge det finns en laglig eller avtalsmässig grund för detta, dvs under pågående avtalstid samt i sju år enligt bokföringslagen eftersom kundfakturor och underlag för inbetalningar utgör bokföringsmaterial.

Hur förvaras personuppgifter

Schedevis sköter sin kundfakturering och bokföring i datasystem som drivs av företag i Sverige. Dessa företag är enligt Dataskyddsförordningen våra personuppgiftsbiträden. Personuppgifterna i Schedevis kundregister och faktureringssystem är alltså elektroniska uppgifter vilka är skyddade via systemens behörighets- och rättighetssystem. Uppgifter som sparas i pappersform förvaras i säkra skåp på Schedevis administration i låsta lokaler dit enbart behörig personal har tillträde.

Webbplats & Cookies

Vår webbplats schedevi.se använder cookies. En cookie är en liten fil med text och siffror som sparas på din dator om du godkänner det. Cookies gör att vi kan skilja dig från andra användare på vår webbplats, vilket i sin tur hjälper oss att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker olika sidor på platsen. Det ger oss också underlag för att göra förbättringar och möjlighet analysera hur besökarna använder webbplatsen för att förbättra funktionaliteten just för dig, så att du enkelt hittar det du letar efter, samt att sidan uppfyller dina behov.


Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att samla in information om hur besökare använder webbplatsen. Vi gör det för att säkerställa att den uppfyller användarnas behov och för att förstå hur vi kan förbättra olika saker.

Google Analytics lagrar anonym information om vilka sidor du besöker, hur länge du är på webbplatsen, hur du kom dit och vad du klickar på. Vi samlar inte in eller sparar namn eller adress, så informationen kan inte användas för att identifiera vem du är. Vi tillåter inte att Google använder eller delar våra analysdata. Google Analytics sparar insamlad data i 24 månader.

Google Analytics använder följande cookies:
_utma
_utmb
_utmc
_utmx

De flesta webbläsare har inställningar för att förhindra att cookies laddas ner på din dator. Om du väljer att blockera cookies, kan detta samtidigt innebära att några av funktionerna i denna webbplats (och andra) inte kommer att fungera korrekt, vilket kan begränsa din upplevelse av den.
Inställningarna hittar du normalt under alternativ- eller inställningsmenyerna i din webbläsare. För att välja rätt inställningar kan någon av följande länkar vara till hjälp. Du kan också använda hjälpfunktionen i din webbläsare för mer information.

Du kan installera en Google Analytics”webbläsar-plug-in" för att förhindra att webbplatsen skickar information om ditt besök till Google Analytics

Vart kan du vända dig med frågor?

Är du osäker på hur dina uppgifter hanteras eller vill ha kopia på det som sparats kan du vända dig till den personuppgiftsansvarige som representeras av VD. Vill du begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter ska du kontakta Schedevis administration på telefon 010-707 50 12 alt. 010-707 50 51.

Du kan läsa mer om Dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndigheten, IMYs hemsida:

https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/